Vi snakker om...
21. april 2015

Europæisk samarbejde om opkvalificering af guides og guideorganisationer

Syv europæiske partnere er gået sammen i et 2-årigt Erasmus+ projekt for at forbedre servicekvaliteten i guidebranchen. Målet er, at guidning kan blive en medvirkende faktor til at skabe et mere bæredygtigt, mangfoldigt og spændende Europa gennem en stimulering af innovation og entrepreneurskab i branchen.


Projektet, der lyder titlen Innoguide 2.0, går blandt andet ud på at videreudvikle en online læringsplatform, som undervisere på europæiske guideskoler kan bruge til at undervise guides. Platformen er en didaktisk værktøjskasse, som guideunderviserne kan bruge, når de er blevet certificerede til det. For at udvide kendskabet til platformen sender hver projektpartner to guideundervisere igennem en række train-the-trainer workshops, hvilket betyder, at 14 guideundervisere i projektets forløb hver får 6 ugers uddannelse i brug af læringsplatformens 3 moduler. Disse certificerede brugere kan nu selv certificere andre guideundervisere i brugen af platformen. De tre moduler, der hver udvikles i et begynder og avanceret niveau, er bæredygtighed, oplevelsesbaseret guidning og interkulturel forståelse.

Projektet går endvidere ud på at forbedre servicekvaliteten hos organisationer i guidebranchen ved at stimulere deres entrepreneurielle mind-set. Dette mål søges realiseret gennem udviklingen af et selvevalueringsværktøj, hvor den enkelte organisation kan få vurderet potentielle udviklingsområder. Der vil også blive udviklet værktøjer til konkrete forbedringer inden for disse udviklingsområder.

De 7 partnere i projektet er CfTO – Center for Turisme og Oplevelser ved Erhvervsakademi Dania (Danmark), Toerisme Vlaanderen (Belgien), Stichting NHTV Internationale Hogeschool Breda (Holland), ViaVia Tourism Academy (Belgium), Laurea University of Applied Sciences (Finland), Service & Co. A/S (Danmark) og Društvo Marije Jurić Zagorke (Kroatien)

Erasmus+

• Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram.
• Programmet giver tilskud til projekter inden for internationalisering og mobilitet på de videregående uddannelser og erhvervsrettede grund- og efteruddannelser såvel som i børnehaver, grundskoler og på ungdomsuddannelser. Derudover gives der også støtte på området for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsaktiviteter og idræt.
• I 2015 er der afsat 20,5 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter.
• Erasmus+ trådte i kraft 1. januar 2014 og løber frem til 31. december 2020. Programmet erstatter Programmet for Livslang læring og Aktive Unge med flere.

Se projektets hjemmeside her innoguidetourismHvis du vil høre mere om Innoguide 2.0, er du velkommen til at kontakte Andreas Fjord Bonven på abo@eadania.dk19. december 2014

International research fra PhD-studerende

Helle Dalsgaard Pedersen begyndte i foråret på en ErhvervsPhD, der har til formål at kvalificere debatten om perifært beliggende områders fremtid med henblik på bosætning og stedkvalitet. Konkret handler PhD’en om, hvordan de to kommuner Skive og Mariagerfjord kan fastholde og tiltrække veluddannede på og til egnen.


I øjeblikket er Helle i fuld gang med dybdegående interviews af tilsammen mere end 100 personer. Elever på ungdomsuddannelserne, studerende på landets universiteter og yngre veluddannede voksne, der har været væk fra Mariagerfjord og Skive, men nu er flyttet tilbage til en af de to kommuner, udgør målgrupperne for undersøgelsen. ”Det er interessant at høre de unge og yngre voksne selv fortælle om de motiver og årsager, der påvirker deres flyttemønstre. Nogle er åbenlyse såsom uddannelses- og jobmuligheder, hvorimod andre trækker på de mere bløde værdier. Det bliver interessant for alvor at komme under huden på dataene og undersøge, hvilke knapper der er realistiske at skrue på”, udtaler Helle.

Dét at få flere borgere til at bosætte sig i de to kommuner anses som værende meget vigtigt - men også en stor udfordring. Det er dog ikke en opgave, Mariagerfjord og Skive er ene om, for i takt med at flytningen fra land mod by kun bliver stærkere lokalt, nationalt og globalt, er der flere og flere områder, der kæmper med eftervirkningerne af netop urbaniseringen, konstaterer Helle.

Ud over de mange interviews, vil Helle næste forår være aktiv i bl.a. indsamling af international empiri på området, og konkret vil det betyde, at hun i en 2-3 måneders periode vil opholde sig i USA. To områder har gjort sig bemærket inden for evnen til at fastholde den yngre veluddannede befolkning, og derfor vil Helle besøge Cleveland i Ohio på østkysten og Carlsbad i Californien på vestkysten. På den måde når de nyeste indsatser, viden og erfaring gennem ErhvervsPhD’en til Erhvervsakademi Dania og Skive og Mariagerfjord kommuner.

Fagspecifikke konferencer og praksisnære processer

Når man arbejder som PhD-studerende er der nogle faste områder, som skal inddrages i arbejdet. Derfor har Helle også været på en række forskellige kurser, seminarer og konferencer, så hun kan drage nytte af redskaber og den nyeste viden til gavn for ErhvervsPhD-projektet. Ligeledes har hun fulgt en udviklingsproces med virksomheder på Skive-egnen og studerende fra Aalborg Universitet med fokus på, hvad der skal til, for at Skive bliver en attraktiv by for akademikere. Et delmål ved sådan en proces er, at åbne de studerendes øjne for at søge job på egnen og dermed vække motivationen for at flytte til Skive. I Mariagerfjord deltager Helle desuden i Erhvervsrådets såkaldte ildsjælemøder og får herigennem et dybdegående indblik i den værktøjskasse, der gøres brug af i bl.a. markedsføringsmæssige sammenhænge.

Hvis du vil høre mere om ErhvervsPhD’en, er du velkommen til at kontakte Helle Dalsgaard Pedersen på hedp@eadania.dk