Rapporter
På denne side kan du finde en oversigt over turismefaglige rapporter, analyser og links. Her finder du de nyeste rapporter.

Horesta
HORESTA varetager de erhvervspolitiske interesser for virksomheder inden for hotel-, restaurant- og turisterhvervet i Danmark og repræsenterer de organiserede virksomheders interesser over for samarbejdspartnere og myndigheder.

VisitDenmark
VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation med ansvar for markedsføringen af Danmark i udlandet. VisitDenmarks analyseafdeling indsamler og formidler ny viden om turisterne og turismens økonomiske betydning i Danmark.

Regionale turismeudviklingsselskaber

De regionale turismeudviklingsselskaber har som opgave at stimulere turisterhvervets udvikling, og aktivt medvirke til at fremme turismen og oplevelsesøkonomien på regionalt plan.

Midtjysk Turisme

Syddansk Turisme

VisitNordjylland

Østdansk Turisme

Wonderful Copenhagen

KL
På denne side finder du information om kommunernes rolle i udviklingen af turisterhvervet lokalt. Kommunerne anvender årligt et stort beløb til direkte turismefremme i form af støtte til turistforeninger og andre lokale turistfremmeorganisationer.

TRU – Tourism Research Unit
Forskningen ved Turismeforskningsenheden fokuserer især på de “blødere” aspekter af turismefeltet, idet centrale omdrejningspunkter er kultur og kommunikation, politiske konflikter og processer samt bæredygtighedsproblematikker.

Center for Turisme, Innovation og Kultur (TIC)
TIC er et samarbejde mellem forskningsmiljøer inden for humaniora og samfundsvidenskab på Syddansk Universitet campus Esbjerg, og deres vision er at være et nationalt førende og et internationalt anerkendt center for forskning inden for turisme og bæredygtig udviklin

Europa-Kommissionen
Forskellige publikationer omhandlende turisme i et europæisk perspektiv.

Center for Regional og Turismeforskning
Center for Regional og Turismeforskning har turisme og regional udvikling som det tematiske omdrejningspunkt i deres forskning af udkantsområder.

FED – Foreningen for Festivaler og Events i Danmark
Et forum for landets mangeartede arrangører af kulturelt baserede festival og events. Foreningen er tilknyttet den internationale eventsammenslutning IFEA.

European Travel Commission
Brancheinformation om turisme til og i Europa.

World Tourism Organization - UNWTO
Publikationer omhandlende turisme i et globalt perspektiv

Dansk Erhverv
Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv – herunder turisme- og oplevelsesindustrien

Dansk Industri
Dansk Industri arbejder for at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og vilkår, for derigennem at sikre vækst og velfærd i Danmark. Dansk Industri fokuserer desuden på at udvikle Danmark som et vidensamfund, så Danmark fortsat kan udvikle sig og konkurrere internationalt