Om Center for Turisme og Oplevelser
Center for Turisme og Oplevelser er etableret som videncenter i august 2012, i regi af Dania Academy of Higher Education. CfTO fungerer som brobygger og viser vejen for, hvordan viden om turisme og oplevelser kan føre til innovation og vækst i erhvervslivet ved at kombinere forskning og praksis. Hermed bidrager CfTO til at fremme udviklingen samt skabe nye vækstmuligheder i turisme- og oplevelsesindustrien i hele Danmark.

Helt konkret har CfTO tre primære indsatsfelter:

      1) Udvikling af uddannelser så de bidrager til at stimulere entreprenørskab og bygger på nyeste viden

      2) Opbygning af internationale netværk

      3) Rådgivnings- og uddannelsesydelser til akademier og erhvervsaktører samt private og offentlige aktører