Nøgletal på dansk turisme:

Turismeomsætningen var på 76 mia. kr. i 2011. Heraf kommer ca. 33 mia. kr. fra udenlandske turister, hvilket gør turismen til det femtestørste eksporterhverv.
(Dansk Erhverv)

Turismen skaber 53,7 mia. kr. i værditilvækst, svarende til 3,2 pct. af det samlede BNP.
(VisitDenmark)

Turismen skaber et offentligt provenu i form af skatter, moms og afgifter på 34,8 mia. kr. (VisitDenmark)
CfTO's Jubilæumsskrift

I andledning af, at Erhvervsakademi Dania, den 8. oktober 2014, havde udbudt turisme- og oplevelsesorienterede udannelser i 25 år. Afholdt Center for Turisme og Oplevelser konference under overskriften:

"Fremtidens Medarbejder i dansk Turisme"

I den forbindelse blev der udgivet et jubilæumsskrift med artikler, skrevet af et bredt udvalg af personer fra den danske turismebranche.

Skriftet kan læses her
19. december 2014

International research fra PhD-studerende

Helle Dalsgaard Pedersen begyndte i foråret på en ErhvervsPhD, der har til formål at kvalificere debatten om perifært beliggende områders fremtid med henblik på bosætning og stedkvalitet. Konkret handler PhD’en om, hvordan de to kommuner Skive og Mariagerfjord kan fastholde og tiltrække veluddannede på og til egnen.


I øjeblikket er Helle i fuld gang med dybdegående interviews af tilsammen mere end 100 personer. Elever på ungdomsuddannelserne, studerende på landets universiteter og yngre veluddannede voksne, der har været væk fra Mariagerfjord og Skive, men nu er flyttet tilbage til en af de to kommuner, udgør målgrupperne for undersøgelsen. ”Det er interessant at høre de unge og yngre voksne selv fortælle om de motiver og årsager, der påvirker deres flyttemønstre. Nogle er åbenlyse såsom uddannelses- og jobmuligheder, hvorimod andre trækker på de mere bløde værdier. Det bliver interessant for alvor at komme under huden på dataene og undersøge, hvilke knapper der er realistiske at skrue på”, udtaler Helle.